Δωρεάν κατασκήνωση μέσω ΟΑΕΔ 2019

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μέσω ΟΑΕΔ για το Πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2019 και θα διαρκέσουν μέχρι την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να κάνετε την αίτηση σας.

Διαβάστε την Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Εργαζόμενοι σε σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου οι οποίοι:

  • Έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος 2018 πενήντα ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ
  • Έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή για κατά το οικονομικό έτος 2017 μέχρι 28.000 ευρώ

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

  • Οι οποίοι έχουν συνεχόμενη ανεργία κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων μηνών
  • Έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή για κατά το οικονομικό έτος 2017 μέχρι 28.000 ευρώ

Καθώς επίσης και όσοι άνεργοι/εργαζόμενοι με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα το 2017 μέχρι 28.000 ευρώ

  • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας
  • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα)

Τα παιδιά εργαζομένων και ανέργων που είναι γεννημένα από 01/01/2003 έως 14/06/2013, μπορούν να έρθουν ΔΩΡΕΑΝ μέσω του ΟΑΕΔ για 15 ημέρες στην κατασκήνωσή μας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης.*

(*) ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1. Παραστατικό Ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
2. Επίσημο έγγραφο να προκύπτει το Α.Μ.Κ.Α. & το Α.Φ.Μ
3. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας
4. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ
5. Άδεια Διαμονής ή εργασίας σε ισχύ για πολίτες Τρίτων χωρών

Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού από το έτος 2012 και εξής και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών, μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

1. Tον Κλειδάριθμο του ΟΑΕΔ (δικαιούχου που πληροί τα κριτήρια) ή Κωδικούς ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ (για να ζητηθούν μέσω ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ να εκδοθούν κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ )
2. ΑΦΜ δικαιούχου (που πληροί τα κριτήρια)
3. ΑΜΚΑ παιδιών (όλων των ανήλικων)
4. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ δικαιούχου

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ

Εάν είστε διαζευγμένοι και έχετε την επιμέλεια των παιδιών πρέπει να επισυνάψετε ακόμα ή να προσκομίσετε πριν την λήξη των ηλεκτρονικών εγγράφων στο υποκατάστημα ΟΑΕΔ που υπάγεστε την επιμέλεια ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ότι έχετε την επιμέλεια των παιδιών και βεβαίωση ΑΜΚΑ Παιδιών.
Σε περίπτωση που δεν έχετε την επιμέλεια των παιδιών χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του γονέα που έχει την επιμέλεια θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι συναινεί να πάει κατασκήνωση το παιδί μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ και φωτοαντίγραφο της επιμέλειας του γονέα και βεβαίωση ΑΜΚΑ παιδιών (όλων των ανήλικων).

ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Χρειάζεται Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή αυτοτελή άδεια διαμονής μελών ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής
Επίσης χρειάζεται και βεβαίωση ΑΜΚΑ παιδιών (όλων των ανήλικων)

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 28210 39270, 2815 202413 και 6932 818172 για να σας βοηθήσουμε με την ηλεκτρονική αίτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που κάνετε λάθος σε κάποιο από τα στοιχεία, ΜΗΝ πατήσετε ΑΚΥΡΩΣΗ καθώς έτσι δεν θα µπορέσετε να υποβάλετε νέα αίτηση. Σε περίπτωση που κάνετε λάθος, πατήστε αποστολή (µε τα λανθασµένα στοιχεία) και υποβάλετε νέα αίτηση µε τα σωστά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Μόλις κάνετε την ηλεκτρονική αίτηση μπορείτε να μας καλέσετε στα τηλέφωνα 28210 39270, 2815 202413 και 6932 818172 για να κάνουμε προκράτηση θέσης σε όποιο από τα δεκαπενθήμερα εσείς επιθυμείτε.

Κατασκηνωτικές Περίοδοι ΟΑΕΔ (15 ημέρες)

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 16 Ιουνίου - 30 Ιουνίου
2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 23 Ιουνίου - 7 Ιουλίου
3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 9 Ιουλίου - 23 Ιουλίου
4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 16 Ιουλίου - 30 Ιουλίου
5η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1 Αυγούστου - 15 Αυγούστου
6η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8 Αυγούστου - 22 Αυγούστου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η οριστικοποίηση της κράτησης θα γίνει όταν ανακοινωθούν τα προσωρινά/οριστικά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων των επιτυχόντων του ΟΑΕΔ υπάρχει μια μικρή χρονική περίοδος στην οποία μπορούν να γίνουν ενστάσεις από όσους θεωρούν ότι για κάποιο λάθος λόγο δεν έγινε δεκτή η αίτηση τους. Μετά την επεξεργασία των ενστάσεων, ανακοινώνονται και τα οριστικά αποτελέσματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Κατά την είσοδο σας στην κατασκήνωση την 1η ημέρα είναι απαραίτητα να μας κρατάτε τα εξής δικαιολογητικά:

Επιταγή Διαμονής

Εκτυπωμένη την επιταγή διαμονής που θα εμφανίζεται στο σύστημα του ΟΑΕΔ που θα αναφέρεται ο αριθμός της επιταγής

Επιταγή Διαμονής
Φωτοτυπία ταυτότητας δικαιούχου

Μια φωτοτυπία της ταυτότητας του δικαιούχου στον ΟΑΕΔ και πάνω να αναγράφεται το ΑΦΜ το ΑΜΚΑ και τη διεύθυνση του δικαιούχου ευκρινώς

Φωτοτυπία ταυτότητας δικαιούχου
Φωτοτυπία βιβλ. ασφάλισης παιδιού

Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης του παιδιού (την πλευρά με την φωτογραφία του παιδιού και να φαίνεται εμφανώς το ΑΜΚΑ του παιδιού)

Φωτοτυπία βιβλ. ασφάλισης παιδιού
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ