Συχνές Ερωτήσεις ΕΦΚΑ 2020

Δεν δικαιούνται όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Δυστυχώς όχι. Καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η ενοποίηση των καταστατικών διατάξεων των φορέων που ενοποιήθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, φέτος έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων μόνο οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι για τους οποίους υπάρχει σχετική πρόβλεψη τις καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων τους. Να σημειωθεί ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, αν και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ.

Πότε θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις οι υπόλοιποι δικαιούχοι;

Λόγω της πίεσης του χρόνου αποφασίστηκε αρχικά να υποβληθούν αιτήσεις μόνο για την 1η κατασκηνωτική περίοδο. Θα υπάρξει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ σχετικά με το πότε θα υποβληθούν οι αιτήσεις για τις υπόλοιπες περιόδους.

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων;

Όχι. Οι δικαιούχοι, που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και αποκλείστηκαν κατά την εφαρμογή των οικονομικών κριτηρίων, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων. Επίσης, οι δικαιούχοι δεν έχουν δικαίωμα ένστασης για επιλογή συγκεκριμένης κατασκηνωτικής επιχείρησης.

Μπορεί τελικά να μην πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα κατασκηνώσεων;

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα ανακαλείται ή και διακόπτεται χωρίς προειδοποίηση αζημίως και ελεύθερα, σε περίπτωση που ανακληθεί εν νέου λειτουργία των κατασκηνώσεων κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο λόγω πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι υποχρεούνται να τηρήσουν απαρέγκλιτα τους όρους των δημόσιων αρχών για την προστασία της υγείας των κατασκηνωτών.

Είμαι ασφαλισμένος/συνταξιούχος του ΧΧΧΧΧ πρώην φορέα, πού μπορώ να κάνω αίτηση και ποιον φορέα να επιλέξω;

Στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ μπορούν να συμμετέχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα πρόκειται τους:

  • ενεργούς ασφαλισμένους των πρώην φορέων ΤΑΞΥ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΠΔΑ-ΤΥΔΑ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΠ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΘ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ (Δικαστικοί Επιμελητές), ΕΤΑΑ/ΤΑΣ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕ Μετάλλου
  • τους συνταξιούχους των πρώην φορέων ETAA/TAN, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ και ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ.

Αν δεν είστε ασφαλισμένος ή συνταξιούχος ενός από τους παραπάνω φορείς δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Να σημειωθεί ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, αν και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ.

Είμαι πατέρας δύο (τριών κλπ) παιδιών. Πρέπει να κάνω μία αίτηση ή δύο (τρεις κλπ);

Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν για κάθε παιδί ξεχωριστά. Κάποια στοιχεία (π.χ. τα στοιχεία επικοινωνίας) θα χρειαστεί να τα συμπληρώσετε μόνο μία φορά.

Ποιος εκ των γονέων μπορεί να κάνει την αίτηση;

Την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε από τους δύο γονείς ανήκει σε κάποιον από τους φορείς που του δίνουν δικαίωμα συμμετοχής. Στην αρχική σελίδα, όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία του/της αιτούντα/αιτούσας θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ΑΜΚΑ του άλλου γονέα, ειδικά στην περίπτωση που η ασφαλιστική ικανότητα του παιδιού προέρχεται από τον άλλο γονέα.

Προσοχή! Ακόμη και αν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν και οι δύο γονείς, το παιδί μπορεί να συμμετάσχει μόνο μία φορά.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Οι απαιτούμενοι έλεγχοι γίνονται κατά τη διάρκεια υποβολής και επεξεργασίας της αίτησης και δεν απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή.

Σε περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα κατά την υποβολή της αίτησης (π.χ. κατά τον έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας) θα ενημερωθείτε με μηνύματα τα οποία εμφανίζονται όταν κάνετε προβολή της αίτησης.

Τα αδέρφια μπορούν δηλώσουν διαφορετικές περιόδους και διαφορετικές κατασκηνώσεις;

Ναι. Τιποτα δεν εμποδίζει στις αιτήσεις δύο αδερφιών να δηλωθεί διαφορετική κατασκήνωση ή/και περίοδος για το καθένα.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι σε πρώτη φάση δεχόμαστε δηλώσεις μόνο για την 1η κατασκηνωτική περίοδο, αν επιθυμείτε το ένα από τα δύο αδέρφια να πάει στην πρώτη περίοδο και το άλλο σε κάποια από τις επόμενες θα πρέπει να κάνετε τις αιτήσεις σε διαφορετικούς χρόνους.

Μπορεί να εξασφαλιστεί ότι τα αδέρφια θα πάνε μαζί στην κατασκήνωση;

Δυστυχώς όχι. Κατά την κατανομή των δικαιούχων στις κατασκηνώσεις υπάρχει πάντα η πιθανότητα δύο αδέρφια να βρεθούν σε διαφορετικές κατασκηνώσεις.

Αδυνατώ να υποβάλλω την αίτηση διότι εμφανίζεται το μήνυμα «Συνέβη κρίσιμο σφάλμα». Τι πρέπει να κάνω;

Είναι πιθανό ότι το πρόβλημα το σφάλμα προέρχεται από την υπερφόρτωση του συστήματος. Καταρχήν Δοκιμάστε να κάνετε την αίτηση αργότερα. Άνεμος το πρόγραμμα Αν όμως το πρόβλημα παραμένει Στείλτε μας ένα νέο e-mail με όλα τα στοιχεία της αίτησης που αποτυγχάνετε να υποβάλετε (δείτε το «Σε περίπτωση προβλήματος» ανωτέρω).

Δε βρέθηκαν προστατευόμενα ανήλικα τέκνα μου, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτών. Τι πρέπει να κάνω;

Ίσως υπήρξε πρόβλημα στην επικοινωνία με το Μητρώο Πολιτών ή τα στοιχεία του δεν είναι ενημερωμένα. Σε κάθε περίπτωση εσείς μπορείτε να συνεχίσετε δηλώνοντας το πλήθος των ανήλικων τέκνων σας στο σχετικό πεδίο στο τμήμα της υπεύθυνης δήλωσης.

Στην συνέχεια υποβάλετε τις αιτήσεις κανονικά και στείλτε μας με e-mail ένα αντίγραφο της οικογενειακής σας μερίδας, όπου να φαίνονται τα παιδιά σας.

Ποιο είναι το ετήσιο εισόδημα μιας οικογένειας με ανήλικα παιδιά, που να επιτρέπει τη συμμετοχή τους στην κατασκήνωση;

Δεν υπάρχει κάποιο ύψος εισοδήματος το οποίο να αποκλείει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ. Όμως οι αιτήσεις μοριοδοτούνται με βάση το ετήσιο εισόδημα και το πλήθος των ανήλικων παιδιών της οικογένειας και αυτές που συγκεντρώνουν περισσότερα μόρια επιλέγονται κατά προτεραιότητα έναντι εκείνων με λιγότερα μόρια.

Γιατί η «όνομα κατασκήνωσης», δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των κατασκηνώσεων;

Αυτό μπορεί να συμβεί αν η κατασκήνωση δεν επέλεξε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ ή αν δεν προσφέρει θέσεις στην περίοδο για την οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις.

Στην σελίδα, που επισκέπτεστε πρώτη από το σύνδεσμο στην κεντρική ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/aiteseis-kataskenoseon-2020), θα βρείτε αρχείο pdf με την πλήρη Λίστα των κατασκηνώσεων, οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα στην οποία αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης-λήξης καθώς και το πλήθος των θέσεων που προσφέρουν σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ